اجرا و پشتيباني شبكه و VOIP

آماده ارائه مشاوره در زمینهVoIP (تلفن تحت شبکه) می باشد.

خدمات ارائه شده در این زمینه عبارتند از :

مشاوره ویپ

  • بررسی وضعیت شبکه موجود و نیازهای کنونی کاربران که در طراحی ساختار سیستم تلفن مهم خواهد بود
  • مشاوره در مورد خرید تجهیزات و برندهای مطرح VoIP  (تلفن تحت شبکه) و تعیین هدف هایی که در کوتاه مدت و بلند مدت قابل دسترسی خواهند بود
  • تست کیفیت، پیروی از استاندارد و سازگاری تجهیزاتVoIP  (تلفن تحت شبکه)
Please follow and like us:
Pin Share
0 Comments

دیدگاهی بنویسید: